fbpx

ביטוח רכבי ספורט

ביטוח רכבי ספורט – איך זה משנה ומשפיע על ביטוח?

ביטוח של רכבי ספורט מצריך התייחסות מיוחדת מצד החברה המבטחת שכן ישנו מגוון רחב של פרמטרים המבדילים בין רכבי ספורט לבין רכבים סטנדרטיים מבחינת הסיכונים שצריכה לקחת על עצמה חברת הביטוח. ראשית יש לציין כי לא כל רכב ספורט מצריך התייחסות מיוחדת שכן במידה ומדובר על רכב שעלותו נמוכה יחסית, הרי שניתן להתייחס אליו כאל רכב רגיל.

לפיכך במידה ומדובר על מכונית סטנדרטית שהוכנסו בה מספר שיפורים לרכב ותו לא, הרי שישנו סיכוי לא רע שחברת הביטוח לא תתייחס אליה כאל רכב ספורט. ההתייחסות משתנה כאשר מדובר על רכב יוקרה. רכב יוקרה לפי ההגדרה היבשה הוא רכב שעלותו גבוהה מ- 350 אלף ₪ ונמוכה ממיליון ש”ח.

מדוע קיימת בעייתיות בביטוח של רכבי ספורט?

להלן הגורמים העיקריים התורמים לכך שביטוח רכבי ספורט ורכבי יוקרה נחשב למאתגר יותר בעיני חברות הביטוח בהשוואה לביטוח של רכב סטנדרטי:

מידת הפופולאריות של הרכב בקרב גנבי הרכבים– מן הסתם ככל שהרכב נחשק יותר בעיני הגנב הפוטנציאלי, כך הסיכוי שאכן יגנבו את הרכב גבוה יותר. בהתאם לכך יש לבטח את הרכב בסכום גבוה יותר בהשוואה לרכב נפוץ שאינו נחשק במיוחד.

היעדר חלקי חילוף מתאימים– על הכבישים של מדינת ישראל לא ניתן לראות יותר מדי רכבי ספורט באופן שגרתי ולפיכך המוסכים השונים לא מחזיקים במלאי מספק של חלקי חילוף מתאימים. לאור זאת, במקרה של תקלות המכוסות על ידי הביטוח, לא אחת ישנו צורך לייבא חלקי חילוף בהזמנה אישית מחו”ל. עוד חשוב לדעת כי לחלק מרכבי הספורט אין מוסכי הסדר.

חוסר ניסיון– מיעוט רכבי הספורט בישראל תורם גם לעובדה שמעט מאוד חברות ביטוח מחזיקות בידע המקצועי הדרוש להערכת הנזקים הפוטנציאליים ולהערכת שווי הרכבים השונים. ללא היכולת להעריך את האלמנטים החשובים הנ”ל, לא ניתן להפיק את הפוליסה.

הדרישות מהבעלים של רכבי ספורט

לאור כל הכתוב לעיל, בדרך כלל חברת הביטוח תציב מספר דרישות לבעל הרכב, שיהוו תנאי מקדים לעריכת הפוליסה. כך לדוגמה בדרך כלל יהיה צורך להתקין מערכת הגנה חדישהולהתקין מתקן המשמש לאיתור הרכב במקרה של גניבה.כמו כן, ייתכן מאוד כי חברת הביטוח לא תסכים לבטח נהגים מתחת לגיל שלושים ועוד.

בנוסף לכך, דמי ההשתתפות העצמית יהיו גבוהים יותר בהשוואה לדמי ההשתתפות העצמית שייגבו מבעלים של רכב סטנדרטיכשבמקרים מסוימים דמי ההשתתפות העצמית יכולים להגיע אפילו לגובה של 7500 ₪.באופן כללי עלות הפוליסה של רכב ספורט תהיה גבוהה מאוד יחסית לעלות של פוליסות ביטוח סטנדרטיות כשטווח העלויות נע בין עשרת אלפים לארבעים אלף ₪ לשנה.

התאמת הפוליסה לצרכים

בדרך כלל פוליסת ביטוח רכב ספורט תכיל סעיפים שונים שלאו דווקא ניתן למצוא בפוליסת ביטוח של רכב סטנדרטי. הכוונה היא למשל לאספקת רכב חלופי ברמה גבוהה במקרה של הכנסת רכב הספורט למוסך, שירותי החלפת גלגל במקרה של תקר, התחייבות לטיפול במוסך של היבואן, התחייבות לאספקת חלקי חילוף מקוריים חדשים ועוד.

הירשמו לניוזלייטר

072-2131213