fbpx

חוק הסדרת ספורט מוטורי בישראל

תחילת המסע הנכסף הייתה אי שם בשנת 2001, עת הוגש בג”צ כנגד המדינה ע”י איגוד נהגי המרוצים בישראל. בסוף שנת 2005 עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק המוטורי, אשר היה אמור להיכנס לתוקפו כתשעה חודשים לאחר מכן, תקופת הזמן שהציבו לכתיבת התקנות וישום ההמלצות ע”י הועדה המייעצת שהוקמה לשם כך. כנהוג במחוזותינו, הדבר לא צלח ואישור החוק נגרר עד אשר לבסוף אושר בספר החוקים של מדינת ישראל כאמור באוגוסט 2012.

עיקרי החוק המוטורי

החוק בא להסדיר את הנהיגה הספורטיבית בישראל לאחר שנים בה הייתה הנהיגה המוטורית מחוץ לחוק והעוסקים בה היו מתוקף הנסיבות פורעי חוק.

החוק מעגן בתוכו את סמכויות השר הממונה (שר החינוך, התרבות והספורט), את נושא הרישיונות לנהגים, את הכשר המסלולים, את הביטוחים, את הקמת רשות הספורט המוטורי, את כללי הנהיגה, את עיסוק כמדריך או מאמן נהיגה ספורטיבית, את כלי הרכב המותרים בחוק, את האיגודים השונים, את נושא הבטיחות (אמצעי בטיחות שונים והגבלים), את הפיקוח על הנעשה בתחום, את סעיפי העונשין לעוברים על החוק, את יבוא כלי הרכב ואת האגרות ותקצוב הרשות המוסמכת.

עיקרי הדברים הם:

1. מי יכול להתחרות – אישור רישיונות.

2. היכן אפשר להתחרות – אישור מסלולים.

3. הכרה באיגודי נהגי המרוץ – איגוד הספורט המוטורי, איגוד נהגי הראלי…

4. כלי הרכב המותרים בחוק.

5. כללי הבטיחות והנהיגה.

התנגדויות

מרוצי מכוניות כביש וראלי התקיימו כאן גם לפני החוק. ככל דבר פיראטי המוסדר בחוק, לצד יתרונותיו שהעיקרי שבהם הוא שמי אשר עומד בתנאים ובתקנות לא יחשב כעובר על החוק, ישנם רבים אשר התרגלו לחיות ולקיים את אהבתם לספורט מחוץ למסגרות הקיימות מזה שנים ושמרגישים אשר החוק מקצץ במידה משמעותית את כנפיהם.

אחת ההתנגדויות החריפות מגיעה מכיוון נהגי הראלי אשר טוענים שבמצב אשר היה קיים לפני יישום החוק יכלו לרכוש כלי רכב ומתי שחפצה נפשם לצאת עימו לשטח, כיום, הם טוענים, בעקבות הסדרת תקנוני הרכב, רק כלי רכב אשר מוגדרים כתחרותיים, על כל הגבלותיהם (מספר אפור, אשר לא ייעודי לנסיעה בכביש), יוכלו לשמש לספורט זה.

סוף דבר

כאמור, יש לברך על היוזמה שלאחר חבלי לידה קשים וארוכים יצאה לדרך, כמו בכל התחלה חדשה יהיו קשיים וסייגים מן החוק החדש, אולם יש אור ירוק, תרתי משמע, לתחום המוטורי בישראל. אוהבי הספורט והנהגים מוכרים כאנשים נורמטיביים בעלי תחום עניין אתגרי ומרתק ולא עוד כעבריינים ובכך הבשורה הגדולה.

אולי יעניין אתכם גם :                                                                קלאץ מחוזק / תוכנת ניהול מנוע

הירשמו לניוזלייטר

072-2131213

Skip to content