fbpx

שיפורי מנוע – מגדש טורבו לרכב

מנוע בעירה פנימית המותקן ברוב הרכבים, שורף תערובת של חמצן ודלק. ככל שמשקל האוויר הנכנס לצילינדר גבוה יותר,אפשר לשרוף בו כמות דלק גדולה יותר וליצור לחצי גזים הדוחפים את הבוכנה בעוצמה רבה יותר. את פעולה הכנסת נפח אוויר גדול יותר מבצע מגדש הטורבו.

המגדש למעשה משתמש בגזים השרופים, תוצרי פעולת השריפה הקודמת, בכדי להניע

טורבינה שמניעה את להבי הטורבו אשר דוחסים אוויר ומעבירים אותו למנוע. פועל יוצא של זה הוא שככל שפעולת המנוע עולה כך הגזים נפלטים מהר יותר והמגדש מעביר יותר אוויר דחוס למצנן הבניים (intercooler) ומשם לצילינדרים. בעקבות כך, מגדש הטורבו יעיל בסל”דים גבוהים בגלל שבסל”ד נמוך שלא מספיק לדחיסת האוויר.

מגדש טורבו – חסרונות ופתרונות

בגלל הבעיה שבסל”ד נמוך המגדש לא יכוללבצע את פעולתו יש כאלה המתקינים שני מגדשי טורבו, קטן – לדחיסת האוויר בסל”ד נמוך והשני גדול יותר לדחיסת אוויר גבוהה יותר בסל”ד גבוה. ישנם מספר שילובים נוספים ודרכים להרכיבם (בטור או במקביל או שני מגדשים גדולים ועוד).

פתרון אחר הוא פתרון מכני הידוע בשם של מגדש על.

מגדש על

מגדש על עובד בצורה מעט שונה ממגדש הטורבו הרגיל. מגדש העל לא מקבל את הכח שעוזר לו לדחוס את האוויר ממערכת הפליטה אלא מהמנוע באמצעות רצועה בדרך כלל וכך הוא לא תלוי במערכת פליטת הגזים על מנת לבצע את פעולתו.

חסרון של הרכבת מגדש על הוא בכך שהוא לוקח אנרגיה מהמנוע שהייתה יכולה להיות מנותבת להנעת הרכב.

הירשמו לניוזלייטר

072-2131213

Skip to content